tel. 22 486-32-35
tel. 22 424-12-40
tel. 22 427-50-90
kom. 516-501-400

SYMFONIA Mała Księgowość

Pobierz DEMO
Cena: 370.00 (+VAT 23%)

Symfonia - Mała Księgowość Pro

Program przeznaczony jest dla firm prowadzących uproszczoną księgowość. Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń z ZUS - współpraca z programem Płatnik. Umożliwia prowadzenie rozrachunków z kontrahentami, urzędami i pracownikami. Ułatwia analizę dochodowości podejmowanych działań gospodarczych.

ŁATWE PRZYSTOSOWANIE PROGRAMU DO POTRZEB FIRMY
I PODATNIKA

 • Możliwość wyboru formy prowadzenia ewidencji w zakresie podatku dochodowego (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Księga Przychodów i Rozchodów)
 • Możliwość wyboru memoriałowej (miesięcznej lub kwartalnej) oraz kasowej metody odliczania podatku od towarów i usług.
 • Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w trakcie roku podatkowego.
 • Wspomaganie rozliczeń właścicieli posiadających wiele źródeł przychodów, np. kilka działalności gospodarczych (firm), dochody z tytułu najmu lub dzierżawy (również dla podatników prowadzących ewidencję przychodów w formie zryczałtowanej).
 • Możliwość prowadzenia ewidencji księgowej dla wielu działalności gospodarczych jednego podatnika.
 • Zachowanie płynności ewidencjonowania przy przejściu ze zryczałtowanego podatku dochodowego na zasady ogólne (podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów) oraz przy przejściu ze zwolnienia podmiotowego do opodatkowania podatkiem od towarów i usług (ewidencja VAT).
 • Dostęp do danych zgromadzonych w programie uzależniony od uprawnień Użytkownika.

Program wspomaga rozliczenia właścicieli posiadających różne źródła przychodów, np. kilka podmiotów gospodarczych (firm).

WSPOMAGANIE ROZLICZANIA PODATKÓW I PROWADZENIA OBOWIĄZKOWYCH EWIDENCJI

 • Szybkie wprowadzanie danych z dokumentów źródłowych dzięki zastosowaniu różnorodnych list (kartotek) np. kontrahentów, zdarzeń gospodarczych
 • Zestawienia i wydruki: PIT-2, PIT-4, PIT-5, PIT-5A, PIT-8A, PIT-8B, PIT-11, PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-40 oraz VAT-7
 • Deklaracje ZUS: RNA, RCA, RSA, RZA, DRA, ZUA, ZZA, ZFA, ZWUA.
 • Możliwość nadruku deklaracji podatkowych na gotowych formularzach.
 • Automatyczne tworzenie wielu rejestrów VAT na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu wprowadzonych do ewidencji księgowej.
 • Rozliczanie zwrotu VAT z tytułu zakupu kas rejestrujących.
 • Możliwość odłożenia dokumentów do bufora (poczekalni), w celu przygotowania i skontrolowania zapisów przed ich ostatecznym zaksięgowaniem.
 • Możliwość wpisania do rejestru VAT kwoty z dokumentu z podziałem na różne kategorie zakupów (zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną, opodatkowaną i zwolnioną, nie podlegającą VAT).
 • Rozliczanie kosztów użytkowania samochodów prywatnych.
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • Rejestrowanie i rozliczanie remanentów.
 • Automatyczne rozliczanie kosztów reprezentacji i reklamy do wysokości obowiązującego limitu.

Zapisy z jednej faktury mogą być wprowadzane do wielu kolumn jednocześnie.

SZYBKI DOSTĘP DO WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI

 • Proste wyszukiwanie dokumentów według zadanych kryteriów.
 • Zestawienia transakcji z wybranymi kontrahentami za wybrany okres.
 • Możliwość dokonania szczegółowej analizy struktury przychodów i kosztów.
 • Zestawienia transakcji z wybranymi kontrahentami w żądanym okresie.
 • Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego, np. Microsoft Excel, w celu dokonania indywidualnych analiz i zestawień.

Możliwość zaliczenia zaksięgowanych wydatków do kosztów w dowolnym, wybranym miesiącu.

BIEŻĄCA KONTROLA ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

 • Możliwość prowadzenia rozrachunków dla operacji gospodarczych rejestrowanych w programie.
 • Import rozrachunków utworzonych w programach Handel, Handel start oraz Faktura Pro.
 • Import informacji o rozrachunkach z programów Faktura Pro, Faktura start i Sprzedaż.

EWIDENCJA I AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 • Amortyzacja środka trwałego metodą liniową, degresywną lub przyspieszoną (możliwość zaliczenia 30% do KUP w miesiącu przyjęcia środka do użytkowania).
 • Automatyczne obliczanie wartości nowych odpisów amortyzacyjnych w przypadku zmiany wartości środka trwałego, jego likwidacji lub sprzedaży.
 • Dokonywanie amortyzacji środka trwałego z jednoczesnym zapisem do Księgi Przychodów i Rozchodów.
 • Raporty dotyczące wykonywanych operacji.

EWIDENCJA WYNAGRODZEŃ

 • Możliwość prowadzenia kartoteki pracowników.
 • Ewidencja wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
 • Zbiorcze księgowanie wynagrodzeń.
 • Naliczanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek dochodowy.
 • Automatyczne tworzenie zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów - wypłaconych wynagrodzeń, zapłaconych składek i przekazanych zaliczek na podatek dochodowy.
 • Tworzenie i wydruk kart wynagrodzeń.
 • Tworzenie deklaracji podatkowych.

INTEGRACJA Z INNYMI PROGRAMAMI SYSTEMU SYMFONIA®

 • Automatyczna wymiana danych (m.in. kontrahentów, pracowników i urzędów) pomiędzy programem Mała Księgowość Pro, a programami Handel, Handel start, Faktura Pro.
 • Przesyłanie zapisów dotyczących przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT z programów Handel, Handel start, Faktura Pro, Faktura start, Sprzedaż, do bufora programu Mała Księgowość Pro.