tel. 22 486-32-35
tel. 22 424-12-40
tel. 22 427-50-90
kom. 516-501-400

SYMFONIA Kadry i Płace

Pobierz DEMO
Cena: 1400.00 (+VAT 23%)

Program wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników. Umożliwia obliczanie płac, planowanie i ewidencję czasu pracy oraz prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej. Wspomaga rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Program jest zgodny ze znowelizowanym prawem pracy.

MOŻLIWOŚĆ ŁATWEGO PRZYSTOSOWANIA PROGRAMU DO POTRZEB FIRMY

 • Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku - po uzupełnieniu danych za wcześniejsze okresy (zbiorczo lub za poszczególne miesiące).
 • Szeroki wachlarz gotowych składników i systemów wynagrodzeń.
 • Możliwość definiowania własnych elementów płacowych i składników wynagrodzeń.
 • Możliwość definiowania dowolnych danych kadrowych (np.: ukończone kursy, zaprenumerowane czasopisma, wydane przepustki, pieczątki i in.).
 • Definiowanie dowolnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy.
 • Możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac oraz dowolnych okresów rozliczeniowych.
 • Grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów, np.: pracownicy etatowi, pracujący na umowę zlecenia, według działów bądź stanowisk.
 • Uwzględnienie różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, prawa autorskie i inne). Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku.
 • Możliwość rozliczania wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, dzienne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy).

Możliwość zbiorczego wprowadzania zdarzeń

WYGODNA EWIDENCJA ELEMENTÓW KADROWO-PŁACOWYCH

 • Możliwość ewidencji danych dotyczących przebiegu zatrudnienia, zarówno mających wpływ na wynagrodzenie (np. choroba, spóźnienie, urlop, nadgodziny, staż pracy), jak i nie mających na nie wpływu (np. szkolenia, badania lekarskie). Wygodna prezentacja wszystkich informacji w kalendarzu pracownika.
 • Możliwość pracy przy wielu jednocześnie otwartych miesiącach "w przód" (planowanie kosztów płac, podwyżek).
 • Możliwość planowania czasu pracy przy pomocy kalendarzy (firmy, grupy pracowników, pracownika).
 • Sporządzanie planów urlopów, szkoleń dla poszczególnych pracowników i działów firmy.
 • Możliwość definiowania własnych komunikatów przypominających o zbliżających się terminach, np.: badań lekarskich, rozliczeń.
 • Gromadzenie informacji o systemie wynagrodzeń pracowników w poszczególnych miesiącach.
 • Możliwość ewidencjonowania informacji z: umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, umów cywilnoprawnych, deklaracji ZUS.

AUTOMATYZACJA COMIESIĘCZNEGO NALICZANIA PŁAC I ZARZĄDZANIE DANYMI KADROWYMI

 • Automatyczne naliczanie płac z wykorzystaniem danych kadrowych (m.in. zasiłków chorobowych, urlopów, potrąceń w razie nieobecności, nadgodzin, stażu pracy, dodatków funkcyjnych).
 • Przechowywanie kompletnej i szczegółowej informacji dotyczącej podstaw do wyliczenia wynagrodzenia za okres choroby, zasiłku, urlopu (podstawy brutto, nominalne, po dopełnieniu) z możliwością edycji i korekty.
 • Automatyczne wyliczanie wymiaru urlopu na podstawie wprowadzonych danych dotyczących stażu pracy, kontrolowanie wykorzystania urlopu wypoczynkowego oraz urlopu na żądanie w roku.
 • Automatyczne przenoszenie liczby dni urlopu zaległego z lat poprzednich do wymiaru w roku bieżącym.
 • Kontrola wykorzystania urlopu przed terminem przedawnienia (3 lata) oraz proporcjonalne naliczanie urlopu w roku.
 • Możliwość tworzenia wielu własnych okresów rozliczeniowych w jednym miesiącu.
 • Automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu (dodanie lub usunięcie pewnego składnika systemu wynagrodzeń dla pracownika, zmiana wartości parametru płacowego, itp.) do następnych okresów.
 • Możliwość rozliczania umów cywilno - prawnych w ratach oraz pilnowania stanu rozliczenia rozpoczętej transakcji.
 • Sygnalizowanie pozycji wymagających uzupełnienia na liście płac (tworzenie nowej listy płac bez konieczności przeglądania wszystkich danych).
 • Automatyczne obliczanie wartości wynagrodzenia (lub jego składników) brutto przy założonej wartości netto.
 • Rozliczanie alimentów, zaliczek, pożyczek.
 • Możliwość wydruku przelewów na rachunki pracowników - indywidualnie i grupowo.

WSPOMAGANIE ROZLICZEŃ Z URZĘDEM SKARBOWYM I ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • Przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia.
 • Wydruki PIT (2, 4, 8A, 8B, 8C, 11, 40) na gotowych lub zdefiniowanych w programie formularzach z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem.
 • Nadruki na deklaracje ZUS (ZUA, ZWUA, RCA, RZA, RSA, DRA, RMUA).
 • Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: ZUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZWUA, RSA, RCA, RZA, DRA.
 • Dodatkowe deklaracje ZUS (np.: Karta zasiłkowa ZUS Z-17).
 • Wydruki przelewów dla ZUS i innych urzędów - indywidualnie i grupowo.
 • Rozliczanie składek ZUS, m.in.: Zakładów Pracy Chronionej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • Deklaracje do GUS (Z-03, Z-06).

Możliwość podglądu polecenia księgowania dla wybranej grupy pracowników

ZESTAWIENIA I DOKUMENTACJA KADROWO- PŁACOWA

 • Generowanie wybranych danych personalnych do zestawień statystycznych, np. staż pracy, wiek, wykształcenie.
 • Możliwość wydruku: umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, itp.
 • Komplet dokumentów kadrowych wykorzystujących MS Word z możliwością definiowania dowolnych własnych szablonów (umowy o pracę, aneksy, umowy cywilno-prawne, zaświadczenia).
 • Łatwy dostęp do wszystkich informacji kadrowo-płacowych o pracowniku (historia zatrudnienia).
 • Szeroki wachlarz gotowych zestawień wykonywanych w programie lub przy użyciu MS Excel. Możliwość łatwego definiowania dowolnych zestawień prezentujących dowolne dane kadrowe lub płacowe.

TAJNOŚĆ INFORMACJI

 • Dostęp do informacji uzależniony od uprawnień Użytkownika - pełny dostęp dla szefów firmy oraz ograniczony dla innych pracowników (np. osoby z działu kadr mogą przeglądać tylko dane personalne pracowników).
 • Możliwość utajnienia płac i danych kadrowych.

INTEGRACJA Z PROGRAMEM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

 • Integracja bezpośrednia (przez moduł Integracji) lub pośrednia (przesyłanie danych poleceniem księgowania przez plik) do programu SYMFONIA® Finanse i Księgowość oraz SYMFONIA® Finanse i Księgowość forte.
 • Możliwość łatwego ustawiania i definiowania księgowań z jednego miejsca w programie.
 • Możliwość dowolnego rozksięgowania wynagrodzeń m.in. ze względu na miejsce powstawania kosztów.