tel. 22 486-32-35
tel. 22 424-12-40
tel. 22 427-50-90
kom. 516-501-400

WF-GANG DOS

Pobierz DEMO

WF-GANG jest zintegrowanym systemem kadrowo-płacowym przeznaczonym do wspomagania pracy działów: kadrowego i rachuby płac. Znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach i instytucjach o dowolnym profilu działalności idowolnej wielkości, niezależnie od wynikającej z wewnętrznych przepisów specyfiki wynagradzania czy rozliczania czasu pracy.

Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie związanych z zatrudnieniem pracowników, rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Uwzględnia wymogizreformowanych przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych. Posiada automatyczne połączenie z rozprowadzanym przez ZUS Programem Płatnika.

WF-GANG jest systemem bardzo elastycznym, zapewniającym dopasowanie do wymagań każdego niemal podmiotu gospodarczego. Wbudowane narzędzia takie jak generator raportów, kreatory list płac, zbiorówek, kartoteki zarobkowej czy strukturalny język programowania dają użytkownikowi możliwość natychmiastowej własnej reakcji na zmieniające się przepisy, lub nowe potrzeby firmy. Cała aplikacja zbudowana jest przy użyciu tych narzędzi programistycznych i udostępniona użytkownikowi w postaci Ľródłowej. Dzięki temu użytkownik może nie tylko w pełni korzystać z dostarczonego rozwiązania, lecz także twórczo je rozwijać. Może też stworzyć całkowicie własną aplikację wykorzystując warstwę narzędziową systemu WF-GANG jako wysoce specjalizowane środowisko programistyczne.

Podstawowe funkcje i cechy programu.

Zarządzanie pracownikami

 • przyjmowanie pracowników,
 • gromadzenie dużej ilości danych o pracownikach (np. adresy, ukończone szkoły, historia zawodowa, dane ubezpieczeniowe i inne),
 • rejestrowanie zmian danych w trakcie zatrudnienia (np.przeszeregowania),
 • zwalnianie pracowników, łącznie z emitowaniem stosownych dokumentów (umowy o pracę, świadectwa pracy, przeszeregowania, zaświadczenia itd.).

Ewidencja nieobecności

 • Prowadzenie ewidencji nieobecności z podziałem na nieobecności spowodowane chorobą lub macierzyństwem, urlopem wypoczynkowym i innymi przyczynami.

Zarządzanie listami płac

 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednym z pięciu systemów wynagradzania: miesięcznym, godzinowym, akordowym, godzinowo-akordowym i prowizyjnym,
 • rozliczanie nieobecności na listach płac oraz obliczanie wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków ZUS.

Generowanie wydruków

 • definiowanie wydruków własnych
 • gotowe wydruki przelewów wynagrodzenia,
 • wydruki specyfikacji banknotów,
 • rozdzielnik kosztów.
 • możliwość wydrukowania deklaracji PIT.

Współpraca z Płatnikiem

 • przesyłanie do Płatnika danych niezbędnych do wygenerowania wszelkich deklaracji ZUS.

Obsługa umów cywilno-prawnych

 • obsługa umów zlecenia i o dzieło
 • możliwość drukowania umów i rachunków
 • możliwość drukowania deklaracji PIT-8B i PIT-8A.

Współpraca z rejestratorami czasu pracy

 • HSK DATA
 • BAX-2000
 • KID-ELNIX

Home Banking

 • wbudowany transfer do banku w formacie ELIXIR, CICIBANK, KREDYT BANK, Pekao S.A., BRE, BIG BANK GDAŃSKI, BO¦, WBK (minibank), BPH.
 • możliwość stworzenia transferu w dowolnym niemal formacie


Dodatkowe funkcje i cechy programu

Ochrona danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem

Ochronę danych przed dostępem osób niepowołanych zapewnia możliwość zdefiniowania systemu identyfikatorów i haseł użytkownika. Możliwość zdefiniowania poszczególnym użytkownikom dostępu do wybranych funkcji systemu lub gromadzonych danych zapewnia mechanizm definiowalnych menu użytkownika.

Archiwizacja danych

Tworzenie skompresowanych (dziesięciokrotny współczynnik kompresji), zapasowych kopii baz danych na dysku lub dyskietkach.

Szybkość działania

Wbudowany kompilator znacznie skraca obliczanie składników płacowych.

Prostota obsługi

Prostota obsługi zapewniona dzięki przejrzystej budowie oraz rozbudowanemu menu powoduje, że do pracy z programem wymagana jest tylko podstawowa jego znajomość obsługi.

Rejestr operacji

Zapamiętywanie czasu wejścia i wyjścia z programu każdego użytkownika oddzielnie oraz użycia przez niego funkcji operujących na pracownikach, działach i listach płac.

Drukarki

Program obsługuje drukarki igłowe, atramentowe i laserowe. Długą listę obsługiwanych drukarek można rozszerzyć o nowe pozycje za pomocą wbudowanego prostego edytora kodów sterujących.


Współpraca
 • system finansowo-księgowy WF-FaKir,
 • możliwość połączenia z dowolnym programem finansowo-księgowym, który może wczytać dane z pliku tekstowego
 • rozprowadzany przez ZUS program Płatnik
Warianty programu

Pakiet Firma - obsługa do trzech firm

 • Pakiet 30 - wersja sieciowa do 30 osób w kartotece
 • Pakiet 50,100...do 1200 - wersja sieciowa do 50,100...do 1200 osób w kartotece
 • Pakiet MAX - wersja sieciowa powyżej 1200 osób w kartotece

Pakiet Biuro - obsługa nieograniczonej ilości firm

 • Pakiet 30 - wersja sieciowa do 30 osób w kartotece
 • Pakiet 50,100...do 1200 - wersja sieciowa do 50,100...do 1200 osób w kartotece
 • Pakiet MAX - wersja sieciowa powyżej 1200 osób w kartotece


Minimalne wymagania sprzętowe

Komputer z procesorem 486 lub wyższym, pamięć operacyjna 8 MB RAM, 100 MB wolnego miejsca na dysku, system operacyjny MS-DOS 5.0 lub wyższy, system operacyjny MS-DOS 5.0 lub wyższy, Windows 95/98/NT/2000/95/98/Me/XP (program działa jako aplikacja DOS\'owa).

Praca w sieciach komputerowych

Novell Netware, Windows NT, LANtastic.


Zapraszamy na strony dedykowane dla systemu Wapro