tel. 22 486-32-35
tel. 22 424-12-40
tel. 22 427-50-90
kom. 516-501-400

SYMFONIA Handel

Pobierz DEMO
Cena: 1300.00 (+VAT 23%)

Handel - okładka

MAGAZYNY, SPRZEDAŻ, USŁUGI, ROZLICZENIA
Program wspomaga sprzedaż i gospodarkę magazynową (pełna ewidencja stanów magazynowych). Umożliwia wystawianie dokumentów: sprzedaży, magazynowych, zakupu i płatności. Obsługuje firmy wielooddziałowe. Pozwala prowadzić określoną politykę sprzedaży. Współpracuje z drukarkami i kasami fiskalnymi oraz czytnikami kodów kreskowych.

MOŻLIWOŚĆ ŁATWEGO PRZYSTOSOWANIA PROGRAMU DO POTRZEB FIRMY

 • Możliwość elastycznego konfigurowania programu przez system parametrów i praw użytkowników.
 • Definiowanie własnych dokumentów na podstawie dokumentów wzorcowych, wbudowanych w program.
 • Definiowany szablon i sposób numeracji dokumentów (roczny, miesięczny, dzienny).
 • Możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO oraz według wskazanej dostawy.

Wystawianie dokumentów sprzedaży

PEŁNA OBSŁUGA MAGAZYNU

 • Obsługa wielu magazynów (wspólne dane kartotekowe i systemowe dla wszystkich magazynów, rozłączne dane dla dokumentów handlowych).
 • Możliwość elektronicznego przekazywania dokumentów między oddziałami firmy.
 • Pełna ewidencja stanów magazynowych (rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów).
 • Możliwość tworzenia zestawień towarów, które przekroczyły stany minimalne lub maksymalne.
 • Obsługa numerów seryjnych towarów
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji.

PEŁNA OBSŁUGA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH, MAGAZYNOWYCH I KASOWYCH

 • Wystawienie dokumentów sprzedaży i zakupu: faktur VAT, paragonów, rachunków, faktur korygujących, dokumentów walutowych, faktur VAT RR.
 • Obsługa rozliczeń podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych i metodą kasową.
 • Wystawianie dokumentów magazynowych: PZ i WZ, PW i RW, MM, korekt.
 • Dokumenty kasowe - KP, KW.
 • Możliwość użycia w każdym z dokumentów jednej z trzech, automatycznie przeliczanych, jednostek miary dla towaru.
 • Możliwość wystawiania dokumentów na podstawie wcześniej sporządzonych dokumentów związanych (np. faktur z dokumentów magazynowych lub zamówień).
 • Możliwość wystawienia i drukowania całego zestawu dokumentów związanych w jednej operacji (np. faktura, WZ, KP).
 • Obsługa zamówień własnych i obcych (wystawianie dokumentów sprzedaży i wprowadzanie zakupu na podstawie zarejestrowanych przez program zamówień).
 • Możliwość udzielenia odrębnych rabatów do ceny lub wartości dla każdej pozycji.
 • Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu.
 • Możliwość odłożenia dokumentu do bufora (poczekalni) przed jego wystawieniem.

Możliwość użycia jednej z trzech automatycznie przeliczanych jednostek miary

OBSŁUGA TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH I BEZGOTÓWKOWYCH W FIRMIE

 • Możliwość tworzenia raportów kasowych.
 • Wystawianie przelewów własnych i rejestracja przelewów obcych.
 • Obsługa dowolnych form płatności, m.in.: czeki, karty kredytowe, kompensaty.
 • Tworzenie dowolnej liczby rejestrów pieniężnych.
 • Rozliczanie należności i zobowiązań (możliwość rozliczania cząstkowego - płatność podzielona na części).

Pomoc dla kasjera przy wystawianiu dokumentów KP

WYGODNE PLANOWANIE I PROWADZENIE OKREŚLONEJ POLITYKI SPRZEDAŻY

 • Możliwość określenia warunków sprzedaży: sposobu i terminu płatności, cen sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu w kartotece kontrahentów (dla kontrahenta, grupy kontrahentów).
 • Definiowanie czterech cen sprzedaży dla każdego towaru
 • Indywidualne ceny i upusty dla kontrahenta na dany towar.
 • Automatyczne podpowiadanie cen w trakcie wystawiania dokumentów.
 • Możliwość określenia kwotowych i procentowych upustów ilościowych dla wybranych towarów.
 • Możliwość prowadzenia cenników w walutach.
 • Pomoc w naliczaniu bieżących cen. Wyznaczanie cen na podstawie zadanych poziomów marży lub narzutu.
 • Możliwość przeprowadzania operacji grupowych, np. zmiana cen dla grupy towarów lub zmiana warunków sprzedaży w grupie wybranych kontrahentów.

SZYBKI DOSTĘP DO WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI

 • Możliwość łączenia danych z wielu oddziałów firmy (poprzez import całego zestawu dokumentów) w centralnej bazie.
 • Porządkowanie informacji na wiele różnych sposobów, w zależności od potrzeb użytkownika. Różne formy organizacji kartotek: liniowa, jednopoziomowa, hierarchiczna (struktura drzewa), zdefiniowana przez użytkownika.
 • Możliwość zmiany organizacji informacji w każdym momencie pracy z programem.
 • Szybkie i proste wyszukiwanie informacji w kartotekach według różnych kryteriów, np. po kodzie, nazwie, numerze, serii dokumentu.
 • Możliwość tworzenia własnych raportów za pomocą narzędzi wbudowanych w program
 • Możliwość uszeregowania danych w zestawieniach według różnych kryteriów. Sortowanie malejące i rosnące według dowolnej kolumny zestawienia.

Selekcja, sumy cząstkowe i sortowanie danych w zestawieniach

BOGATY ZESTAW RAPORTÓW ORAZ ZESTAWIEŃ MAGAZYNOWYCH I HANDLOWYCH

 • Zestawienia handlowe (globalne, grupowe, szczegółowe) za dany okres, według dokumentów, kontrahentów i towarów.
 • Kontrola rozrachunków i możliwość ich zestawienia według dowolnego kryterium. Zestawienie historii rozrachunków z kontrahentem.
 • Zestawienie dokumentów niezapłaconych, pomoc w pilnowaniu terminów płatności.
 • Zestawienia sprzedaży za dany okres i według osób wystawiających dokumenty.
 • Zestawienia towarów poniżej stanów minimalnych oraz przekraczających stany maksymalne.
 • Protokoły przeceny przeznaczone do aktualizacji wyceny aktywów obrotowych.
 • Możliwość tworzenia cennika dla wybranych towarów oraz dla określonego kontrahenta.
 • Zestawienie stanów magazynowych na koniec dowolnego okresu.
 • Możliwość śledzenia ruchu towarów w magazynach (w ujęciu historycznym).

Kontrola rozrachunków

WSPÓŁPRACA Z PROGRAMAMI FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ ORAZ MAŁA KSIĘGOWOŚĆ

 • Tworzenie wielu schematów księgowań dla dokumentów z dowolną liczbą dekretów. Możliwość definiowania syntetyk i analityk oraz sposobu podziału księgowanych kwot na części.
 • Automatyczna synchronizacja kartotek kontrahentów z programami Finanse i Księgowość oraz Mała Księgowość.
 • Możliwość przekazywania zadekretowanych dokumentów bezpośrednio do bufora programu Finanse i Księgowość.
 • Przekazywanie danych z dokumentów wystawianych przez program Handel do programu Mała Księgowość.

WSPÓŁPRACA Z PAKIETEM MS OFFICE I INNYMI PROGRAMAMI PRACUJĄCYMI W ŚRODOWISKU WINDOWS

 • Możliwość kopiowania zestawień do schowka Windows i wykorzystywania ich w innych programach.
 • Wydruk dokumentów sprzedaży do plików w formatach RTF i HTML
 • Możliwość wysyłania e-maili oraz przechodzenia na strony WWW kontrahentów bezpośrednio z kartoteki kontrahentów.