tel. 22 486-32-35
tel. 22 424-12-40
tel. 22 427-50-90
kom. 516-501-400

SYMFONIA Faktura PRO

Pobierz DEMO

Faktura Pro okładka

Program wspomaga obsługę sprzedaży w firmach usługowych i handlowych (nie prowadzących gospodarki magazynowej). Wystawia niezbędne dokumenty sprzedaży, złotowe i walutowe. Rozlicza transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Pozwala zaplanować i prowadzić określoną politykę sprzedaży. Obsługuje drukarki fiskalne, współpracuje z kasami fiskalnymi.

SZYBKIE I ŁATWE WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY

 • Wystawianie faktur VAT, paragonów, dokumentów bez VAT-owych, dokumentów walutowych, korekt oraz dokumentów pro forma. Wystawianie faktur do paragonów fiskalnych.
 • Możliwość wystawiania faktur VAT na podstawie dokumentów WZ.
 • Możliwość drukowania na dokumentach sprzedaży kodów obcych towarów.
 • Możliwość udzielenia odrębnych rabatów dla każdej pozycji. Rabaty do ceny lub wartości pozycji dokumentu.
 • Możliwość odrębnego określenia nabywcy i odbiorcy w dokumentach.
 • Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu.
 • Możliwość odłożenia faktury do bufora - poczekalni przed momentem wystawienia.
 • Możliwość poprawienia wystawionych dokumentów.
 • Definiowanie własnych typów dokumentów sprzedaży na podstawie wbudowanych w program dokumentów wzorcowych,.
 • Definiowany format (szablon) i sposób numeracji dokumentów (ciągły, roczny, miesięczny).
 • Podgląd wydruku dokumentu na ekranie przed skierowaniem na drukarkę.
 • Grupowe wystawianie dokumentów sprzedaży (dla wielu różnych kontrahentów).

Wygląd dokumentów na ekranie monitora zbliżony do standardowego dokumentu papierowego.

MOŻLIWOŚĆ ZAPLANOWANIA I PROWADZENIA OKREŚLONEJ POLITYKI SPRZEDAŻY

 • Możliwość określenia warunków sprzedaży: sposobu i terminu płatności, cen sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu w kartotece kontrahentów.
 • Definiowanie czterech cen sprzedaży dla każdego towaru (trzy ceny netto, jedna brutto)
 • Prowadzenie cenników w różnych walutach.
 • Indywidualne ceny i upusty dla kontrahenta na dany towar. Możliwość powiązania polityki cenowej według wyboru Użytkownika z nabywcami lub odbiorcami.
 • Możliwość określenia kwotowych i procentowych upustów ilościowych dla wybranych towarów (lub rodzaju towaru).
 • Pomoc w naliczaniu bieżących cen, obsługa marż i narzutów, ustalanie zaokrągleń.
 • Możliwość przeprowadzania operacji grupowych np. zmiana cen dla grupy towarów lub zmiana warunków sprzedaży w grupie wybranych kontrahentów.
 • Prawa użytkownika określające uprawnienia w zakresie podejmowania indywidulanych decyzji, np. zmiany terminu płatności, zmiany cen dla wszystkich, niektórych lub żadnego kontrahenta, zmiany cen dla wszystkich, niektórych lub żadnego towaru.

OBSŁUGA TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH I BEZGOTÓWKOWYCH W FIRMIE

 • Rozliczenie kasy - wystawianie dokumentów kasowych KP, KW. Tworzenie raportów kasowych. Informacja dla kasjera o reszcie do wydania przy inkasowaniu zapłaty.
 • Wystawianie przelewów własnych i rejestracja przelewów obcych.
 • Rozliczanie rozrachunków (możliwość rozliczania cząstkowego - płatność podzielona na części).

SZYBKI DOSTĘP DO WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI - WYGODNE W UŻYCIU KARTOTEKI KONTRAHENTÓW, TOWARÓW I WYSTAWIONYCH DOKUMENTÓW

 • Różne formy organizacji kartotek: liniowa, jednopoziomowa, hierarchiczna (struktura drzewa), zdefiniowana przez użytkownika - możliwość porządkowania informacji na wiele różnych sposobów, w zależności od potrzeb użytkownika.
 • Możliwość zmiany organizacji informacji w każdym momencie pracy z programem
 • Szybkie i proste wyszukiwanie informacji w kartotekach według różnych kryteriów np. po kodzie, nazwie, numerze, serii.
 • Możliwość sortowania pozycji w kartotece według dowolnej z kolumn.
 • Szybkie wprowadzanie danych do kartotek - tworzenie szablonów (wzorców) dla zapisywanych informacji.
 • Automatyczna rejestracja daty i Użytkownika modyfikującego dane teleadresowe kontrahenta, pracownika lub urzędu.

Pełna obsługa kasy.

BOGATY ZESTAW RAPORTÓW I ZESTAWIEŃ

 • Zestawienia sprzedaży (globalne, grupowe, szczegółowe) za dany okres według wybranych dokumentów, kontrahentów i towarów.
 • Kontrola rozrachunków i możliwość ich zestawienia według dowolnego kryterium. Zestawienie historii rozrachunków z kontrahentem.
 • Zestawienie dokumentów niezapłaconych, pomoc w pilnowaniu terminów płatności.
 • Zestawienie sprzedaży chronologicznie, z podziałem na osoby wystawiające dokumenty.
 • Rejestry VAT obsługujące zasady ogólne i metodę kasową rozliczeń tego podatku.
 • Cenniki dla wybranych towarów.
 • Możliwość uszeregowania danych w zestawieniach według różnych kryteriów. Sortowanie malejące i rosnące, według dowolnej kolumny zestawienia.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PROGRAMAMI PRACUJĄCYMI W ŚRODOWISKU WINDOWS

 • Tworzenie wielu schematów księgowań dla dokumentów z nieograniczoną liczbą dekretów. Możliwość definiowania syntetyk i analityk oraz sposobu podziału księgowanych kwot na części.
 • Automatyczna synchronizacja kartotek kontrahentów, urzędów i pracowników oraz rozrachunków z programem Finanse i Księgowość. Przekazywanie dokumentów wprost do programu Finanse i Księgowość lub przez pliki tekstowe.
 • Przekazywanie danych z dokumentów wystawianych przez program Faktura Pro do programu Mała Księgowość.

WSPÓŁPRACA Z MS OFFICE I INNYMI PROGRAMAMI PRACUJĄCYMI W ŚRODOWISKU WINDOWS

 • Możliwość skopiowania zestawień do schowka Windows i przeniesienia ich do innych programów.
 • Druk dokumentów sprzedaży do plików w formatach RTF i HTML.