Inwentaryzacja - spis z natury


tel. 22 424-12-40
tel. 22 427-50-90
kom. 516-501-400
 

Program do inwentaryzacji


opis zastosowania
Kup On-line

OPTIkolektor - program do inwentaryzacji

Proces inwetnaryzacji z użyciem kolektorów

Program OPTIkolektor umożliwia zarządzanie kolektorem danych z poziomu komputera PC oraz współpracę kolektora z systemami magazynowymi dostępnymi na polskim rynku. Jest to uniwersalna uniwersalna aplikacja na terminale:

 • Optikolektor WIN na terminale z system Windows CE / Windows Mobile jak terminal H15 czy MX8.W przypadku aplikacji Optikolektor WIN może być ona stosowana na dowolnych terminalach z system Windows CE/ Windows Mobile.
 • Optikolektor na kolektory PHL 2700, PHL 1300, OPL 9728 i kolektor H13.

Aplikacje zostały pomyślany jako uniwersalne narzędzie, które dzięki odpowiedniej konfiguracji wybranych parametrów może być stosowane przez użytkowników popularnych programów handlowych na rynku polskim. W praktyce oznacza to, że użytkownik może z menu kolektora wybrać wykorzystywany przez siebie program np. Optima firmy CDN Comarch i w sposób automatyczny uruchomić na kolektorze aplikację obsługującą ten właśnie program włącznie z wymaganymi przez niego parametrami transmisji. Takie uniwersalne rozwiązanie sprawia, że przeprowadzenie np. operacji inwentaryzacji pod różnymi programami jest możliwe i łatwe z wykorzystaniem tego samego kolektora, pod warunkiem skorzystania z odpowiedniej aplikacji dobranej do danego urządzenia w naszej ofercie.

Dzięki pojawieniu się kodów kreskowych i ich powszechnemu stosowaniu w obrocie towarowym możliwe stało się zastosowanie kolektorów danych z wbudowanymi czytnikami kodów kreskowych do śledzenia procesów związanych z przyjmowaniem i wydawaniem towarów z magazynu, inwentaryzacją, a także samą sprzedażą. Stosowanie kolektorów zapewnia następujące korzyści:

Oszczędność czasu

tradycyjnie przeprowadzana inwentaryzacja to zamknięty sklep, liczne arkusze papierowe i godziny spędzone na mozolnym liczeniu towarów. Trudno w takiej sytuacji uniknąć pomyłek, a ich korekta to znowu czas spędzony na wyszukiwaniu na listach kolejnych pozycji towarowych. Podobnie sprawa wygląda z operacjami przyjęcia towaru na magazyn. Zwłaszcza, że dostawy nie rzadko mogą liczyć po kilkaset pozycji. Dodatkowo odnalezienie wybranego kodu jest bardzo proste - wystarczy przeczytać kod kreskowy lub go wpisać z klawiatury kolektora, a program sam poszuka go w bazie bez potrzeby wertowania sterty dokumentów. Zastosowanie kolektorów skraca czas trwania tych operacji nawet do 70-80%.

Zmniejszenie pomyłek

zastosowanie w procesach inwentaryzacji, czy podczas przyjęć towarów na magazyn kolektora z wbudowanym czytnikiem sprawia, że eliminowane są pomyłki związane z wprowadzaniem nowych kodów kreskowych do programu handlowego. Dodatkowo na ekranie kolektora w trakcie tych operacji po sczytaniu kodu kreskowego wyświetla się nazwa towaru co pozwala upewnić się operatorowi, że pracuje na prawidłowych danych. Całość informacji zachowana jest w pamięci kolektora, trudno więc "pogubić "dane.

Oszczędność na papierze i materiałach eksploatacyjnych do drukarek w biurze

Wszystkie informacje przechowywane są w pamięci kolektora, możliwe staje się ograniczenie wydruków związanych z tymi operacjami do niezbędnego minimum.

OPTIKOLEKTOR WIN

OPTIkolektor WIN jest rozwiązaniem dedykowanym na kolektory danych z systemem Microsoft Windows CE / Windows Mobile i stanowi mobilne wsparcie procesów magazynowych.

optikolektor_win.jpg

Funkcje aplikacji OPTIkolektor WIN:

 • Możliwość tworzenia dowolnej liczby dokumentów magazynowych: przyjęcia, wydania oraz inwentaryzacji a następnie jednoczesnego przesyłania ich do programu handlowego w postaci dokumentów PZ, WZ, PW, RW, AI, faktur itp.
 • Transmisja bazy towarowej z programu handlowego na kolektor
 • Możliwość pracy zleceniowej (weryfikacja zgodności asortymentu oraz ilości). Istnieje możliwość rozdzielenia dokumentów zleceń na poszczególne kolektory.
 • Możliwość automatycznego sumowania ilości dla tego samego kodu kreskowego
 • Możliwość przeglądania/edycji/kontynuacji tworzonych dokumentów
 • Transmisja danych poprzez podstawkę kolektora / kabel USB lub poprzez WiFi
 • Możliwość podglądu bazy towarowej i szybkiego wyszukiwania towarów lub weryfikacji ceny.
 • Automatyczne podpowiadanie ilości na dokumencie
 • Obsługa pól własnych towarów
 • Obsługa kodów wagowych/ilościowych/cenowych zgodnych ze standardem GS1. Odczytana z kodu ilość lub cena jest automatycznie wstawiana na pozycję dokumentu.
 • Obsługa nagłówków dokumentów (umożliwia to np. przypisanie do dokumentu kontrahenta lub magazynu)
 • Obsługa do 10 pól własnych na pozycjach dokumentów jak również na nagłówkach
 • Możliwość szybkiego wydruku etykiet na towary i środki trwałe z poziomu aplikacji komunikacyjnej
 • Możliwość zebrania danych inwentaryzacji z różnych kolektorów a następnie zsumowania ich w jeden arkusz przy pomocy aplikacji komunikacyjnej

OPTIkolektor WIN składa się z aplikacji mobilnej instalowanej na terminalu oraz uniwersalnej aplikacji komunikacyjnej instalowanej na komputerze PC.


Aplikacja komunikacyjna pozwala na łatwą i szybką konfigurację umożliwiającą współpracę z następującymi programami handlowymi:

 

OPTIKOLEKTOR

Funkcje aplikacji OPTIkolektor:

 • Transmisja bazy towarowej z programu handlowego na kolektor
 • Możliwość tworzenia dowolnej liczby dokumentów magazynowych a następnie przesyłanie ich do programu handlowego w postaci dokumentów PZ, WZ, PW, RW, faktur itp.
 • Możliwość przeprowadzania inwentaryzacji na kolektorze
 • Możliwość przeglądania/edycji/kontynuacji tworzonych dokumentów
 • Możliwość automatycznego sumowania ilości dla tego samego kodu kreskowego
 • Możliwość szybkiego sprawdzenia i weryfikacji ceny towaru
 • Automatyczne podpowiadanie ilości na dokumencie
 • Obsługa kodów wagowych/ilościowych/cenowych zgodnych ze standardem GS1.

 

Programy handlowe, z którymi współpracuje OPTIkolektor: